Ulaganje u vinarije

  • Prihvatljivi korisnici su proizvođači upisani u Vinogradarski registar.
  • Prihvatljivi troškovi do 3.000.000,00 EUR uz maksimalnu potporu od 50%.
  • Prihvatljive aktivnosti: izgradnja/rekonstrukcija podruma; kupnja nove opreme za podrumarstvo, konzultantski troškovi.

Rok za podnošenje prijava je do 17. travnja 2020. godine uz mogućnost produženja roka.

 
Restrukturiranje i konverzija vinograda

  • Prihvatljivi korisnici su vinogradari (pravni subjekti i fizičke osobe) upisani u Vinogradarski registar.
  • Prihvatljivi su samo vinogradi stariji od 10 godina za koje je prijavljena berba za prethodne 3 godine.
  • Korisnici mogu ostvariti i naknadu za gubitak dohotka (u obliku financijske naknade ili prava na koegzistenciju, odnosno istovremeno postojanje starih i novih vinograda.
  • Najviši iznos prihvatljivih troškova po projektu je 1.000.000 EUR. Intenzitet potpore je 75%.
  • Prihvatljivi troškovi: krčenje, obrada tla, demontaža i montaža armature, kupnja armature, navodnjavanje, kupnja sadnica i sadnja, gnojivo, gnojidba.

Prihvatljivi su i doprinosi u naravi: oblik rada za koji nije provedeno gotovinsko plaćanje potkrijepljeno računima, tj. radovi koje provodi vinogradar u vlastitoj režiji.

Rok za podnošenje prijava je do 31. srpnja 2020. godine.