Objavljen je Natječaj za provedbu intervencije 73.12. Potpora malim poljoprivrednicima.

 • Rok za podnošenje zahtjeva za potporu: od 01.07.2024. do 31.07.2024.
 • Visina potpore: od 5.000 EUR do 30.000 EUR
 • Intenzitet potpore: 85 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta
 • Prihvatljivi korisnici:
  • Ekonomska veličina gospodarstva: 3.000 EUR – 10.000 EUR -> za ulaganje u voćarstvo, povrćarstvo i cvijeće
  • Ekonomska veličina gospodarstva: 3.000 EUR – 15.000 EUR -> za sve ostale sektore
 • Prihvatljivi troškovi:
  • građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija) i/ili opremanje (uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva) objekata za životinje, staklenika, plastenika
  • građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija) i/ili opremanje (uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva) objekata za skladištenje i hlađenje proizvoda iz vlastite poljoprivredne proizvodnje
  • građenje (izgradnja), odnosno uspostava i opremanje sustava za navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu«.
  • građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija) i/ili opremanje objekata za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru
  • kupnja opreme za berbu, sortiranje i pakiranje vlastitih poljoprivrednih proizvoda
  • kupnja poljoprivredne mehanizacije (uključujući mehanizaciju i opremu za preciznu poljoprivredu) i gospodarskih vozila za vlastitu poljoprivrednu proizvodnju (uključujući sektor vinogradarstva)
  • restrukturiranje postojećih i/ili podizanje novih višegodišnjih nasada, isključujući restrukturiranje postojećih vinograda za proizvodnju grožđa za vino
  • sustavi za prilagodbu i ublažavanje klimatskih promjena
  • kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta, do 10 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta (bez općih troškova).