photo

Marica Čubela, dipl. ing. agr.

Pozicija: Stručni savjetnik
Marica ima dvadeset godina radnog iskustva u poljoprivredi od čega je deset godina provela u realnom sektoru na funkciji  operativca i savjetodavca u primjeni  tehnologije  poljoprivredne proizvodnje. Logičnim slijedom nastavila je stjecanje novih iskustava u struci kroz povezivanje znanja i vještina realnog i javnog sektora. Prije deset godina zapošljava se u Ministarstvu poljoprivrede u ravnateljstvu za tržišnu i strukturnu potporu koje je preteča sadašnjoj Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Svojim radom u javnoj službi, odnosno osobnim angažmanom, sudjelovala je u osnivanju i kreiranju rada nove institucije koja je započela proces prilagodbe Hrvatske Europskoj uniji. Bila je dio radne skupine za implementaciju SAPARD i IPARD programa. U zadnje dvije godine, pripremala je i postavila procedure za mjere ruralnog razvoja koji su usvojene za provođenje Programa ruralnog razvoja u poljoprivredi. Stečeno radno iskustvo u postavljanju i provođenju smjernica ruralnog razvoja daju joj izuzetne reference obzirom na mnoge seminare, edukacije i procedure koje je osmislila i održala brojnim korisnicima i konzultantima na nacionalnoj i regionalnoj razini.
Važniji projekti i angažmani:
 1. članica povjerenstva za pisanje Pravilnika za mjere ruralnog razvoja (SAPARD,IPARD i EAFRD programa)
 2. održavanje seminara konzultantima i krajnjim korisnicima   SAPARD IPARD programa
 3. sudjelovanje na sastancima kao članica tima eksperata za odgovaranja na pitanja  potencijalnih korisnika  i odobrenih korisnika IPARD programa
 4. koordinira i upravlja radom preko 30 službenika  (na terenu provedeno preko 1000 kontrola)
 5. pomoć krajnjim korisnicima u prilagodbi zahtjeva Nitratne direktive
 6. višegodišnja suradnja sa tehničkim tijelima za kontrolu nacionalnih i EU standarda ( zaštite okoliša, primjene sredstava za zaštitu bilja, veterinarskih standarda, standarda zaštite na radu i javnog zdravstva)
 7. sudjelovanje na TAIEX seminarima kroz pružanje tehničke pomoći pri implementaciji predpristupnih fondova na području kontrole na terenu
 8. KEY ekspert na projektu: „Pomoć Upravi za agrarna plaćanja u Republici Srbiji“
Navedenim angažmanom je stekla potrebno iskustvo za rad na projektima ruralnog razvoja, te  prepoznavanju i  premošćivanju svih prepreka u realizaciji krajnjeg cilja.
Područja kojima se bavi:
Priprema projekata za mjere ruralnog razvoja i mjere tržišne potpore kroz:
 • Upravljanje razvojem tvrtki i obiteljskih poljoprivrednih gospodarstva
 • Upis u evidenciju korisnika u AGRONET
 • Savjetodavne usluge tijekom ishođenja potrebnih dozvola kroz komunikaciju sa ministarstvima i nadležnim institucijama
 • Izrada tehnološkog projekta iz područja poljoprivrede i šumarstva
 • Priprema potrebne dokumentacije za dobivanje ponuda
 • Objavu poziva na dostavu ponuda
 • Izrada opisnog dijela Poslovnog plana
 • Izrada financijskog dijela Poslovnog plana
 • Priprema ostale dokumentacije za podnošenje zahtjeva za potporu u Agenciji
 • Kontrola provedbe projekta na terenu po završetku projekta, a prije kontrole provedbenog tijela
 • Komunikacija sa dobavljačima vezano za dostavu certifikata, kontrolu računa i ponuda
 • Priprema i podnošenje Zahtjeva za isplatu, uključujući kompletiranje i kontrolu dokumentacije i knjigovodstva
 • Pisanje potrebnih dopuna i komunikacija s Agencijom za plaćanja
 • Briga oko projekta tijekom petogodišnjeg razdoblja nakon izvršenog konačnog plaćanja
Pročitaj više
photo

Jelena Barbarić Mađer, mag.ing.agr.

Pozicija: Stručni savjetnik
Jelena je završila diplomski studij na Agronomskom fakultetu u Zagrebu, smjer Agrobiznis i ruralni razvitak. Stručnu praksu odradila je na Zavodu za menadžment i ruralno poduzetništvo Agronomskog fakulteta u Zagrebu. Radno iskustvo stekla je radeći na poziciji Stručnog suradnika za financijsko-računovodstvene poslove EU projekata u sklopu projekta iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija. Tijekom tog perioda stekla je iskustvo u vođenju knjigovodstva prema Zakonu o proračunu, s posebnim naglaskom na praćenje EU projekata u sustavu riznice. Osim toga, posjeduje 4 godine iskustva kao konzultant za EU projekte iz područja poljoprivrede i ruralnog razvoja. Godine 2020. stječe certifikat u području javne nabave. U Fito ekologiji sudjeluje u pripremi, praćenju i provedbi projekata, što uključuje pripremu natječajne dokumentacije, izradu Zahtjeva za potporu i Zahtjeva za isplatu te svakodnevnu komunikaciju i koordinaciju s klijentima i relevantnim institucijama. Sudjeluje u izradi Poslovnih planova i Tehnoloških projekata iz područja poljoprivrede.
Pročitaj više

Misija

Naša misija je pružiti pomoć poduzećima i javnim tijelima kako bi povećali učinkovitost u svome poslovanju. Poduzećima pomažemo da efikasno upravljaju svojim troškovima i da povećaju prihode, osvoje nova tržišta te razviju i plasiraju proizvode, najpovoljnije financiraju svoju investiciju sa potporama i poticajima iz domaćih i EU fondova, a javnim tijelima da podignu učinkovitost i produktivnost pri služenju javnosti. Naše ćemo ciljeve ostvariti usmjerenošću ka održivom razvoju i rastu poslovanja slijedeći vlastite vrijednosti u svakom aspektu djelovanja.

Vizija

Vizija_LightVizija Fito ekologije d.o.o. jest biti nacionalna relevantna tvrtka koja postavlja nove standarde izvrsnosti u svim područjima svoga djelovanja koja je zaposlenima poželjan poslodavac, poslovnim subjektima pouzdan partner i društveno odgovorna tvrtka. Vrijednosti na kojima temeljimo naš uspjeh su kvaliteta, uslužnost, povjerenje, inovativnost i razumijevanje potreba naših korisnika.

Vrh