Objavljeni su novi natječaji za mjere 6.1.1. i 6.3.1.
Prijave na natječaje podnose se 15.11.-28.12.
Mjera 6.1.1. – Potpora mladim poljoprivrednicima
– Visina potpore: 50.000 EUR
– Intenzitet potpore: 100%
– Natječaj pronađite na linku: https://ruralnirazvoj.hr/natjecaj-za-tip-operacije-6-1-1-potpora-mladim-poljoprivrednicima-2/
Mjera 6.3.1. – Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava
– Visina potpore: 15.000 EUR
– Intenzitet potpore: 100%
– Natječaj pronađite na linku: https://ruralnirazvoj.hr/natjecaj-za-tip-operacije-6-3-1-potpora-razvoju-malih-poljoprivrednih-gospodarstava-2/
Kontaktirajte nas za više informacija o uvjetima i načinu prijave!