Marina ima više od dvadeset godina radnog iskustva u šumarstvu, poljoprivredi i poduzetništvu. Nakon desetogodišnjeg rada u državnoj tvrtki Hrvatske šume d.o.o., ohrabrila se proširiti horizonte i počela raditi u vlastitoj tvrtki za proizvodnju dekorativnih zidnih obloga, a ujedno je osnovala i obiteljsko-poljoprivredno gospodarstvo koje se bavi uzgojem jabuka i krušaka na površini od 9,00 hektara, te proizvodnjom vina za vlastite potrebe. Pet godina bila je direktorica poduzeća za upravljanje privatnim šumama u vlasništvu Đakovačko-osječke nadbiskupije. Specijalizirala se u poljoprivrednoj djelatnosti, ali i privatnim tvrtkama u proizvodnji i upravljanjem i gospodarenjem šumama i šumskim zemljištem. Tijekom dugogodišnje karijere razvila je izvrsne organizacijske sposobnosti stečene kroz osnivanje i pokretanje novih poduzeća, obiteljsko-poljoprivrednog gospodarstvo, vođenjem i organiziranjem rada na terenu i proizvodnji. Sada se bavi pripremom, izradom i provođenjem projekata ruralnog razvoja, procedurama upravljanja strukturnih fondova na regionalnoj i nacionalnoj razini, edukacijom o upravljanju projektnim ciklusom, dizajnom projekata i izradi projektne dokumentacije  te o fondovima EU općenito, izradom razvojnih strategija i programa, upravljanjem i razvojem tvrtki.

 

 

 

Važniji projekti i angažmani:

 

Edukacija:

4.-5. prosinca 2014.  Seminar i radionica – Evaluacija i provedba EU projekata, Mirakul d.o.o.

19.-.20. ožujka 2014.  Seminar za internog inspektora GLOBALG.A.P.- TÜV Croatia d.o.o.

2013.  Program osposobljavanja za voćara-vinogradara-vinara

2011.  Programi stručnog usavršavanja sudskih vještaka

2010.  Interdisciplinarni doktorski studij, odjel za biologiju, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

1995.  Šumarski fakultetu Sveučilišta u Zagrebu; Magistar biotehničkih znanosti

1987.-1991. Šumarski fakultet sveučilišta u Zagrebu; Diplomirani inženjer šumarstva.

 

 

Područja kojima se bavi:

 

 

Priprema projekata za mjere ruralnog razvoja i mjere tržišne potpore kroz:

 • Upravljanje razvojem tvrtki i obiteljskih poljoprivrednih gospodarstva
 • Upis u evidenciju korisnika u AGRONET
 • Savjetodavne usluge tijekom ishođenja potrebnih dozvola kroz komunikaciju sa ministarstvima i nadležnim institucijama
 • Izrada tehnološkog projekta iz područja poljoprivrede i šumarstva
 • Priprema potrebne dokumentacije za dobivanje ponuda
 • Objavu poziva na dostavu ponuda
 • Izrada opisnog dijela Poslovnog plana
 • Izrada financijskog dijela Poslovnog plana
 • Priprema ostale dokumentacije za podnošenje zahtjeva za potporu u Agenciji
 • Kontrola provedbe projekta na terenu po završetku projekta, a prije kontrole provedbenog tijela
 • Komunikacija sa dobavljačima vezano za dostavu certifikata, kontrolu računa i ponuda
 • Priprema i podnošenje Zahtjeva za isplatu, uključujući kompletiranje i kontrolu dokumentacije i knjigovodstva
 • Pisanje potrebnih dopuna i komunikacija s Agencijom za plaćanja
 • Briga oko projekta tijekom petogodišnjeg razdoblja nakon izvršenog konačnog plaćanja
Radno iskustvo:

od veljače 2010. do listopada 2014. godine – direktorica tvrtke Sunčane šume d.o.o. za gospodarenje šumama, Đakovo

od studenoga 2014. godine – član OPG Dovečer Silvia

od svibnja 2006. do kolovoza 2013. Godine – direktorica i vlasnica tvrtke Deko-kamen d.o.o.

od listopada 1993. do svibnja 2006. godine – zaposlena u Hrvatskim šumama d.o.o. Zagreb, na različitim pozicijama (od pripravnice,
stručne suradnice za uređivanje šuma, te stručne suradnice za internu kontrolu i reviziju za gospodarenje šumama)

od siječnja 2003. do studenoga 2014. godine – nositeljica u Obiteljsko-poljoprivrednom gospodarstvu

od listopada 1992. do rujna 1993. godine – komercijalist u tvrtki Elsat d.o.o.
Autorica je niza znanstvenih i stručnih radova iz područja šumarstva.