Marica ima dvadeset godina radnog iskustva u poljoprivredi od čega je desetog godina provela u realnom sektoru na funkciji  oprativca i savjetodavca u primjeni  tehnologije  poljoprivredne proizvodnje. Logičnim slijedom nastavila je stjecanje novih iskustava u struci kroz povezivanje znanja i vještina realnog i javnog sektora. Prije deset godina zapošljava se u Ministarstvu poljoprivrede u ravnateljstvu za tržišnu i strukturnu potporu koje je preteča sadašnjoj Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Svojim radom u javnoj službi, odnosno osobnim angažmanom, sudjelovala je u osnivanju i kreiranju rada nove institucije koja je započela proces prilagodbe Hrvatske Europskoj uniji. Bila je dio radne skupine za inplementaciju SAPARD i IPARD programa. U zadnje dvije godine, pripremala je i postavila procedure za mjere ruralnog razvoja koji su usvojene za provođenje Programa ruralnog razvoja u poljoprivredi. Stečeno radno iskustvo u postavljanju i provođenju smjernica ruralnog razvoja daju joj izuzetne reference obzirom na mnoge seminare, edukacije i procedure koje je osmislila i održala brojnim korisnicima i konzultantima na nacionalnoj i regionalnoj razini.

Važniji projekti i angažmani:
 1. članica povjerenstva za pisanje Pravilnika za mjere ruralnog razvoja (SAPARD,IPARD i EAFRD programa)
 2. održavanje seminara konzultantima i krajnjim korisnicima   SAPARD IPARD programa
 3. sudjelovanje na sastancima kao članica tima eksperata za odgovaranja na pitanja  potencijalnih korisnika  i odobrenih korisnika IPARD programa
 4. koordinira i upravlja radom preko 30 službenika  (na terenu provedeno preko 1000 kontrola)
 5. pomoć krajnjim korisnicima u prilagodbi zahtjeva Nitratne direktive
 6. višegodišnja suradnja sa tehničkim tijelima za kontrolu nacionalnih i EU standarda ( zaštite okoliša, primjene sredstava za zaštitu bilja, veterinarskih standarda, standarda zaštite na radu i javnog zdravstva)
 7. sudjelovanje na TAIEX seminarima kroz pružanje tehničke pomoći pri implementaciji predpristupnih fondova na području kontrole na terenu
 8. KEY ekspert na projektu: „Pomoć Upravi za agrarna plaćanja u Republici Srbiji“

Navedenim angažmanom je stekla potrebno iskustvo za rad na projektima ruralnog razvoja, te  prepoznavanju i  premošćivanju svih prepreka u realizaciji krajnjeg cilja.

Područja kojima se bavi:

Priprema projekata za mjere ruralnog razvoja i mjere tržišne potpore kroz:

 • Upravljanje razvojem tvrtki i obiteljskih poljoprivrednih gospodarstva
 • Upis u evidenciju korisnika u AGRONET
 • Savjetodavne usluge tijekom ishođenja potrebnih dozvola kroz komunikaciju sa ministarstvima i nadležnim institucijama
 • Izrada tehnološkog projekta iz područja poljoprivrede i šumarstva
 • Priprema potrebne dokumentacije za dobivanje ponuda
 • Objavu poziva na dostavu ponuda
 • Izrada opisnog dijela Poslovnog plana
 • Izrada financijskog dijela Poslovnog plana
 • Priprema ostale dokumentacije za podnošenje zahtjeva za potporu u Agenciji
 • Kontrola provedbe projekta na terenu po završetku projekta, a prije kontrole provedbenog tijela
 • Komunikacija sa dobavljačima vezano za dostavu certifikata, kontrolu računa i ponuda
 • Priprema i podnošenje Zahtjeva za isplatu, uključujući kompletiranje i kontrolu dokumentacije i knjigovodstva
 • Pisanje potrebnih dopuna i komunikacija s Agencijom za plaćanja
 • Briga oko projekta tijekom petogodišnjeg razdoblja nakon izvršenog konačnog plaćanja