Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 18. ožujka 2019. Natječaj za mjeru Ulaganja u vinarije i marketing vina iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje 2019. –2023. vrijedan 63 milijuna kunaRok za podnošenje prijave na mjeru je 30. travanj 2019. Prihvatljive aktivnosti i troškovi su: izgradnja/rekonstrukcija, kupnja nepokretne imovine radi prenamjene u vinarije i/ili prezentacijske i/ili prodajne objekte, kupnja novih strojeva i opreme, opći troškovi. Prijavite se i iskoristite potporu do 50% prihvatljivih troškova!

U najavi je i natječaj za mjeru “Rekonstrukcija i konverzija vinograda”.

Svi dokumenti dostupni su na službenoj stranici Agencije za plaćanja u poljoprivredi: https://www.apprrr.hr/organizacija-trzista/ .